CAMPUCHIA: PHNOMPENH- QUẦN THỂ ANGKOR

Điểm khởi hành: Hà Nội

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Ngày khởi hành: Thứ 5 hàng tuần

Giá từ: 11.900.000 đ 12.900.000 đ