MALAYSIA: KUALUMPUR – CAO NGUYÊN GENTING

Điểm khởi hành: Hà Nội

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Ngày khởi hành: Thứ 5 hàng tuần

Giá từ: 8.200.000 đ 8.900.000 đ