SINGAPORE – MALAYSIA

Điểm khởi hành: Hà Nội

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Ngày khởi hành: Thứ 3 hàng tuần

Giá từ: 14.500.000 đ 14.900.000 đ