HN/TP.HCM-MARATHON MT.FUJI NHẬT BẢN

Điểm khởi hành: Hà Nội; Sài Gòn

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Ngày khởi hành: Ngày 22 tháng 11

Giá : 42.000.000 đ