Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Ngày khởi hành: Thứ 3 hàng tuần

Giá: Liên hệ

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Ngày khởi hành: Tháng 6: 7,21,28; Tháng 7: 5,19, 26

3.990.000

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Ngày khởi hành: Tháng 7: 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 29/07; Tháng 8: 05/08, 12/08, 19/08, 26/08; Tháng 9: 02/09, 09/09, 16/09, 23/09, 30/09; Tháng 10: 07/10, 14/10, 21/10

10.190.000

Thời gian: 8 ngày 7 đêm

Ngày khởi hành: Thứ 7 hàng tuần

19.990.000

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Ngày khởi hành: Tháng 6: 6, 13, 20, 27

15.990.000

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Ngày khởi hành: Tháng 6: 5, 12, 19, 26

15.990.000

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Ngày khởi hành: 9/8; 30/8; 17/9

22.290.000