ĐÔNG HƯNG – TRUNG QUỐC

Điểm khởi hành: Cửa Khẩu Quốc Tế Móng Cái

Thời gian: 1 ngày

Ngày khởi hành: Tất cả các ngày trong tuần

Giá : 1.200.000 đ