HÀ NỘI- TOKYO- FUJI.MT- NAGOYA- KYOTO- OSAKA – HÀ NỘI

Điểm khởi hành:

Thời gian: 6 ngày – 5 đêm

Ngày khởi hành: Tháng 4/2024

Giá từ: 35.900.000 đ 42.700.000 đ