Hà Nội – Bái Đính – Tràng An – Hang Múa – Hà Nội

Điểm khởi hành: Hà Nội

Thời gian: 1 ngày

Ngày khởi hành: Hàng ngày - Tour ghép

Giá : 1.001.000 đ