Hà Nội – Bái Đính – Tràng An – Hà Nội

Điểm khởi hành: Hà Nội

Thời gian: 1 ngày

Ngày khởi hành: Hàng ngày - Tour ghép

Giá : 871.000 đ