HÀ NỘI – CÔN MINH – SHANGRI LA – LỆ GIANG – ĐẠI LÝ – HÀ NỘI

Điểm khởi hành: Hà Nội

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Ngày khởi hành: 8/6; 22/6; 25/6; 29/6; 6/7; 9/7; 13/7; 16/7; 20/7; 23/7; 30/7; 3/8; 13/8; 29/8; 31/8

Giá : 18.990.000 đ