NỘI BÀI – ĐẢO BALI – HÀ NỘI

Điểm khởi hành: Hà Nội

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Ngày khởi hành: 06; 20/06 04; 25/07 01; 08/08

Giá : 13.990.000 đ