HÀ NỘI – THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU – LẠC SƠN ĐẠI PHẬT – HÀ NỘI

Điểm khởi hành: Hà Nội

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Ngày khởi hành: Tháng 6: 5, 12, 19, 26

Giá : 15.990.000 đ